Search

HELSEOSLO

Klassisk homeopati mot kroniske lidelser

Month

October 2021

Noen svenske erfaringer med homeopati

https://m.facebook.com/groups/325648250957914/permalink/1726516317537760/?m_entstream_source=feed_mobile&anchor_reactions=true

Noen kommentarer til en ny medisinsk rapport

Et svært illustrerende kasus som viser prosessen og potensialet for behandling med klassisk homeopati, en åpen rapport som det anbefales sterkt å lese. Det omhandler en kvinnelig lege med en svært alvorlig kronisk sykdom og også med andre alvorlige og mangeårige plager. Uten grundig utdannelse innen homeopati ville denne dramatiske, og for konvensjonell medisin fullstendig uoppnåelige kuren ikke kunne funnet sted, og pasienten ville under de beste omstendigheter bare oppnådd midlertidig og begrenset lindring. Til grunn for hele denne kurative prosessen er naturloven; Likt kurerer Likt som krever nøyaktig foreskrivning på ethvert tidspunkt og hvor utilbørlige intervensjoner må unngås siden de spesielt i tidlige faser lett kunne ha forårsaket tilbakefall og sterkt komplisert videreføringen. Dette tilfellet eksemplifiserer den svært individualiserte og eneste måten behandlingen kan praktiseres hvor organismen styrkes steg for steg mot restituert nivå av helse uten behov for noen type medisinering. Dessverre et praktisk talt uoppnåelig mål ved konvensjonell medisinsk behandling av kroniske tilstander og sykdommer.

FEBER

Generelt sett er ikke feber sett på med samme type bekymring og angst som ellers er vanlig og som er underbygget av konvensjonell medisin, men må vurderes i forhold til den enkelte pasients aktuelle tilstand. Høy feber er organismen primære og spontane respons for å overkomme den aktuelle sykdomstilstand, må sees i den sammenheng og er i de aller fleste tilfeller vellykket. Gjentatt bruk av febernedsettende medisiner og antibiotika har vist seg å skade det naturlige og uendelig komplekse immunapparatet. Hvis relativt høy feber utvikler seg under konstitusjonell behandling, om den må behandles eller kan gå sin gang uten intervensjon er avhengig av flere faktorer. Bare pasientens helhetlige tilstand og aktuelle symptomer er avgjørede for om og eventuelt hvilket middel som da skal benyttes. I hennes behandling oppstod også akutte symptomer med feber som ble behandlet ved å gi det til enhver til indikerte akutte middel som raskt løftet pasienten ut av den akutte fasen og et steg videre.

Ved behandlingen av alvorlige kroniske tilstander hvor pasienten ikke har hatt høy feber på svært lenge, er feber et tegn på at organismen nå er sterkere og slik effektivt i stand eliminere giftstoffer og gi en bedret generell cellefunksjon. Ethvert middel må gis som presis respons på den aktuelle tilstand. Slik ble hennes organisme gradvis, steg for steg styrket mens det komplekse settet av symptomer avtok og nivået av helse ble varig løftet til et høyere nivå med en helt annen livskvalitet og nye fremtidsutsikter.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09727531211046370?fbclid=IwAR0WWW-aln9aXk4gT_R707PFnOo8H5WV9lUfg1pN53MS7ab9hQh8BEfwxmU

Pasient med ADHD, søvnløshet, overvekt og psykoser behandlet med klassisk homeopati

Et barn med alvorlige autistiske symptomer behandlet med klassisk homeopati

Blog at WordPress.com.

Up ↑