Prognosen er høyst individuell og avhenger av hvor lenge personen har vært syk, sykdommens karakter og gjennomgått medisinsk behandling. Grovt regnet tilsvarer en måneds korrekt behandling et års gjennomgått sykdom. Ved uhelbredelige fysiske sykdommer er bedret livskvalitet og lindring målet.