Ved behandling av kroniske lidelser er det vanligst å gi engangsdoser av midlet og siden la den langvarige kurative utviklingen gå mest mulig uforstyrret. De aller fleste får reaksjoner i løpet av 12 til 48 timer etter inntak. De kan vare noen dager eller lengre avhengig av utgangspunktet. Noe tretthet, noe tung i hodet, oppblussing av utslett og mer utsondringer av kroppsvæsker er vanlig og bør helst ikke forstyrres.
Disse forverringene, hvor organismen gis styrke til å forsere kampen mot sykdommen, er ikke bivirkninger, er helt ufarlige og, om ikke sterke medisiner har blitt brukt over lang tid, gir vanligvis bare mindre ubehag. Ved behandling av akutte medisinske kriser vil intensiteten til de truende symptomene umiddelbart svekkes og forverringene komme på andre områder av organismen.

Kort tid senere, ofte innen en eller noen få uker uke, opplever de fleste en begynnende generell bedring, et større velvære med tiltagende energi og overskudd som pasienten ikke har opplevd på lang tid og som er mer enn bare en lettelse av hovedplagen.

Symptomer som normalisert blodtrykk, bedret søvnkvalitet og senket spenningsnivå med større opplevelse av indre ro er tegn på organismens mer harmoniske fungering i en begynnende bedring.

Det er en utvikling som forsetter og styrkes de følgende uker og måneder og er organismens langvarige helbredende reaksjon, ofte etter kun ett inntak.

Likevel vil det vanligvis bli behov for nye inntak, ny styrke og/eller et nytt middel for å fortsette framgangen hvor tidsperspektivet vil variere mye fra person til person. Gjennom behandlingens naturlige forløp vil gamle plager returnere i motsatt rekkefølge av slik de oppsto før de er varig fjernet. Det kan også forekomme at en ikke ser noen klar reaksjon i tiden etter inntak og først ved senere gjennomgang se at plagene er redusert mens vitalitet og overskudd er større.

Av forskjellige årsaker, vanligvis på grunn av typen fysisk patologi eller bruk av konvensjonelle medisiner, får noen pasienter i stedet midlet i daglige doser i en periode.

Ved uhelbredelige tilstander er lindring av symptomer og økt livskvalitet målet for behandlingen.

Ved akutte tilstander forventes normalt en bedring i løpet av svært kort tid, høyst et par timer etter inntak og videre vanligvis med en påfølgende relativt rask helbredelse. Hyppige repetisjoner av midlet kan da være nødvendig.

Prognosen varierer mye, men helt grovt regnet vil en måneds behandling tilsvare et års sykdom.