Search

HELSEOSLO

Klassisk homeopati mot kroniske lidelser

Category

video

Prof. George Vithoulkas, vår tids ledende homeopat / the preeminent homeopath of our time

Prof. George Vithoulkas med et overordnet perspektiv på helse og sykdom og hva dagens medisin har behov for for å tette gapet mellom forventninger og de faktiske resultater av konvensjonell behandling.

Han er mottager av Den Alternative Nobelpris for helse i 1996, forært av den svenske Riksdagen og senere æresproffessor ved flere medisinske universitet.

Continue reading “Prof. George Vithoulkas, vår tids ledende homeopat / the preeminent homeopath of our time”

Kardiolog som kun bruker homeopatisk medisin for sine pasienter / Cardiologist using only homeopathic medicine for her patients

Acclaimed BBC-documentary on homeopathy.

‘Medicine or Magic’

Prisbelønt dokumentar om homeopati av BBC med intervjuer av leger, pasienter, forskere, veterinærer og bønder.

En 30 minutters dokumentarfilm om homeopati fra BBC. Continue reading “Acclaimed BBC-documentary on homeopathy.”

Autistisk barn behandlet av klassisk homeopat / Autistic child treated with homeopathy

Autistisk barn behandlet av klassisk homeopat

Autistic child treated by classical homeopath

Intervju med homeopat prof. George Vithoulkas

Intervju med prof. George Vithoulkas, verdens ledende homeopat, juni 2012, på International Academy of Classical Homeopathy, Alonnissos, Hellas.

Interview with Prof. George Vithoulkas, the worlds leading homeopath, in June 2012 at the International Academy of Classical Homeopathy, Alonnissos, Greece.

Homeopati på stor melkekyr-besetning / Homeopathy on large live stock of diary cows

En engelsk bonde forteller om sine erfaringer ved behandling  av sin besetning av ca 300 melkekyr med homeopati i stedet for konvensjonell medisinsk behandling.

A  British farmer tells of his experiences with treating his live stock of diary cows, about 300 animals,  with homeopathy instead of conventional drugs.

Blog at WordPress.com.

Up ↑