‘Medicine or Magic’

Prisbelønt dokumentar om homeopati av BBC med intervjuer av leger, pasienter, forskere, veterinærer og bønder.

En 30 minutters dokumentarfilm om homeopati fra BBC. Den britiske legeforening ga den “Medicine in the Media” Gold Award – organisasjonens høyeste utmerkelse. Senere har fire større gjennomganger av kliniske data om homeopati bekreftet at homeopati virker til tross for problemene med å forklare virkningsmekanismene med dagens vitenskapelige teorier. Se også Vitenskapelig rapport bestilt av sveitsiske myndigheter blant tidligere postede artikler.

Acclaimed documentary on homeopathy by the BBC including interviews with doctors, patients, scientists, veterinarians and farmers.

A 30 minute introduction to homeopathy, made by the BBC in the 1990s. It so impressed the British Medical Association that they gave it their “Medicine in the Media” Gold Award – the BMA’s highest possible accolade. Since the film was made, four major reviews of the clinical data for homeopathy have confirmed that homeopathy works, despite the fact that its mode of action is hard to explain in terms of current scientific theory. See also Scientific report ordered by Swiss Authorities among earlier posted articles.