Search

HELSEOSLO

Klassisk homeopati mot kroniske lidelser

Author

helseoslo

Kortversjon

Homeopati, nå kalt Klassisk eller Hahnemannian homeopati, ble utviklet av Dr Samuel Christian Hahnemann for over 200 år siden og brukes av mange hundre millioner mennesker verden over. Mens leger kan benytte forskjellige medisiner ved en diagnose blir pasienten under homeopatisk behandling bare hjulpet av ett eneste middel, det korrekte, det indikerte. Oftest er det tilstrekkelig ved akutte tilstander og fører til umiddelbar og rask bedring. Alle andre vil gjøre lite eller ingenting overhodet. Ved kroniske tilstander kan dette midlet, repetert i høyere potenser (dvs styrker) over tid kurere noen fullstendig. Mens det første vanligvis gjør mye og varig for de aller fleste, vil noen trenge ett eller flere i korrekt rekkefølge, en rekkefølge som ikke kan vites på forhånd og gitt på riktig tidspunkt for å fullføre behandlingen. Det betyr også at utgifter til medisiner blir små.

Sykdom behandles indirekte ved at det indikerte middel stimulerer og styrker hele organismen til bekjempelse av lidelsen. Utviklingen fra de første symptomer og progresjonen fram til dagens tilstand gjennomgås i detalj, og langt ut over enhver diagnose ( diagnoser er sekkebegrep som konvensjonell medisin ved de aller fleste kroniske sykdommer ikke er istand til å kurere ) og alltid sammen med andre tilsynelatende urelaterte symptomer for å kunne starte behandlingen. Traumeskapte plager og tilstander behandles på samme måte ved å ta årsak, utvikling og det aktuelle symptombildet med i vurderingen.
Konsultasjonen tar vanligvis 1 til 1 1/2 time, mindre for barn og ved akutte tilstander. Behandlingen er høyst individualisert, ufarlig og uten skadelige bivirkninger men en relativt mild, kortvarig fysisk forverring med rask bedring av psykiske plager er den vanligste utvikling. Det er viktig å holde god kontakt spesielt den første tiden for å se til at behandlingen kommer godt i gang og jeg tar ikke betalt for kortere utveksling av informasjon. Senere går det oftest lang tid mellom behov for kontakt og totalt det er vanligvis bare behov for noen få oppfølginger.

Utdannet ved

International Academy of Classical Homeopathy, Hellas.

IACH er verdens ledende homeopatiske utdannelsesinstusjon med leger og studenter fra hele verden. En avansert og svært omfattende e-learning er også utviklet og benyttes bl.a av stadig flere medisinske universiteter.

Prof George Vithoulkas, leder av IACH, er mottager av Den Alternative Nobelpris, The Right Livelihood Award, fra Riksdagen i Sverige og er forært ni æresdoktorater fra medisinske universiteter i tillegg til en rekke andre utmerkelser for sitt arbeid for å fremme vitenskapelig klassisk homeopati.

Skandinavisk Institutt for Klassisk Homeopati, Oslo

Encefalon, Oslo, tilsvarende medisin grunnfag

Utdanning inkludert senere supervisjon for å bli en rimelig kvalifisert homeopat er like lang eller lenger enn et konvensjonelt medisinstudie.

PRISER

Voksne kr 800

Oppfølging kr 400

Barn og ungdom under 20 år kr 500

Oppfølging kr 300

Akutt konsultasjon kr 450

Det inkuderer kortere gjensidig kommunikasjon for å se til at behandlingen kommer godt igang.

Fra i år er homepati pålagt 25% MOMS etter at kr 50000 er passert, noe jeg så langt ikke har.

FB: Homeopathy with Answers & Questions, an open public forum

FB: Oyvind K Nilsen

Homeopati reddet Christer: ”Jag slapp amputera mina ben!”

https://klassiskahomeopater.se/homeopatin-raddade-christer-jag-slapp-amputera-mina-ben/

Smerter i ledd, akne og også humøret ble bedre med homeopati

Värk i leder, akne och humöret blev bättre med homeopati

Homeopati hjalp Tina avslutte sin medisinavhengighet

https://klassiskahomeopater.se/homeopati-hjalpte-tina-bryta-sitt-medberoende/

Klassisk homeopati kan styrke organismen i en helt annen grad enn konvensjonell medisin har muligheter til.

.

”Professionell homeopati kan bota sådant som den vanliga sjukvården inte klarar”, säger den erfarne homeopaten Gunnar Jansson. ”Homeopati i händerna på en välutbildad homeopat är i många fall en överlägsen terapiform”, fortsätter Jansson, som nu återstartar sin skola.

https://newsvoice.se/2020/11/professionell-homeopati/…

Homeopatisk behandling av pasienter med kroniske ryggsmerter / PubMed: Homeopathic treatment of patients with chronic low back pain

Clin J Pain. 2009 May;25(4):334-9. doi: 10.1097/AJP.0b013e31819050bb.

Homeopathic treatment of patients with chronic low back pain: A prospective observational study with 2 years’ follow-up. Continue reading “Homeopatisk behandling av pasienter med kroniske ryggsmerter / PubMed: Homeopathic treatment of patients with chronic low back pain”

Homeopatisk behandling av pasienter med psoriasis / PubMed: Homeopathic treatment in patients with psoriasis

AUTHOR:Institute for Social Medicine, Epidemiology and Health Economics, Charité University Medical Center, Berlin, Germany. claudia.witt@charite.de

“…DIAGNOSES AND COMPLAINTS SEVERITY IMPROVED MARKEDLY WITH LARGE EFFECTS SIZES…” Continue reading “Homeopatisk behandling av pasienter med psoriasis / PubMed: Homeopathic treatment in patients with psoriasis”

Den autoimmune sykdommen Rheumatoid arthritis reversert med klassisk homeopati / The development of the autoimmune disease rheumatiod arthritis reversed by classical homeopathy.

Rapport bestilt av sveitsiske myndigheter / Report ordered by Swiss authorities

swiss-report

Swiss report

At homeopatisk behandling har veldokumentert effekt er bekreftet av mange vitenskapelige studier av høy kvalitet, noe denne meget grundige Sveitsiske rapporten er et uomgjengelig og ugjendrivelig bevis for og som førte til at homeopati der ble inkludert i det offentlige helsevesen. Continue reading “Rapport bestilt av sveitsiske myndigheter / Report ordered by Swiss authorities”

Blog at WordPress.com.

Up ↑