Homeopati, også kalt Klassisk eller Hahnemannian homeopati, ble utviklet av Dr Samuel Christian Hahnemann ( 1755 – 1843 ) og brukes av mange hundre millioner mennesker verden over til både akutte og ikke minst til behandling av kroniske sykdommer. Hans livslange studium av sykdom og helbredelse førte til utviklingen av prinsippet ‘Likt helbreder likt’ som en presis og høyst individualisert behandlingsform mot de aller fleste lidelser. Mens leger kan benytte forskjellige medisiner ved en diagnose blir pasienten under homeopatisk behandling bare hjulpet av ett eneste middel, det indikerte, det korrekte som fokuserer både på selve sykdommens patologi og samtidig på organismen som helhet. Oftest er det ene tilstrekkelig ved akutte tilstander og fører til en umiddelbar reversering av tilstanden med rask bedring. Alle andre midler vil gjøre lite eller ingenting overhodet. Ved kroniske tilstander kan det korrekte middel, repetert i høyere potenser (dvs styrker) over tid kurere noen fullstendig mens andre vil trenge ett eller flere i korrekt rekkefølge og gitt på riktig tidspunkt for å fullføre behandlingen.

Under den første konsultasjonen gjennomgås utviklingen fra de første symptomer og progresjonen fram til dagens tilstand i detalj inkludert også andre tilsynelatende urelaterte symptomer for å få innsikt i hele det individuelle og komplekse immunapparats tilstand og reaksjonsmønster hvor medisinske prøver og diagnoser bare er til liten hjelp. Sykdom behandles altså ved at det indikerte middel umiddelbart stimulerer og styrker hele organismen til bekjempelse av lidelsen.
Konsultasjonen tar vanligvis 1 til 1 1/2 time, mindre for barn og ved akutte tilstander. Behandlingen er høyst individualisert, ikke avhengighetsskapende og uten skadelige bivirkninger men en relativt mild, kortvarig fysisk førsteforverring er normalt. Det ikke en bivirkning men tvert imot organismens første moblisering til bekjempelse av tilstanden og oftest med rask bedring av psykiske plager.

Det er viktig å holde noe kontakt den første tiden for å se til at behandlingen kommer godt i gang og jeg tar ikke betalt for kortere utveksling av informasjon. Vanligvis trengs ingen spesielle forandringer i livsstil om de ikke er åpenbart skadelige. Senere, mens den gradvise bedringen fortsetter, går det oftest lang tid mellom behov for kontakt og totalt det er vanligvis bare behov for noen få kortere oppfølginger om ikke sykdommen er alvorlig og har en lang histore. Prognosen er avhengig av lidelsens alvorlighet, hvor lenge den har vedvart og hva slags konvensjonell behandling som har vært benyttet.

Utdannet ved

International Academy of Classical Homeopathy, Hellas, verdens ledende homeopatiske utdannelsesinstusjon med leger og studenter fra hele verden. En avansert og svært omfattende e-learning er også utviklet og benyttes blant annet av stadig flere medisinske universiteter verden over.

Prof George Vithoulkas, leder av IACH, er mottager av Den Alternative Nobelpris, The Right Livelihood Award, fra Riksdagen i Sverige for sitt arbeid for å fremme klassisk vitenskapelig homeopati og er forært ni æresdoktorater fra medisinske universiteter i tillegg til en rekke andre utmerkelser for sitt store arbeid for å fremme klassisk homeopatis behandling, den opprinnelige utviklet av Dr. Samuel Hahnemann.

Skandinavisk Institutt for Klassisk Homeopati, Oslo

Encefalon, nå Bjørknes Høyskole, Oslo, tilsvarende medisin grunnfag.

Utdanning inkludert senere supervisjon for å bli en kvalifisert homeopat er meget lang og omfattende.

Medlem Norske Homeopaters Landsforbund

PRISER

Voksne kr 600

Oppfølging kr 350

Barn og ungdom under 20 år kr 500

Oppfølging kr 300

Akutt konsultasjon kr 450

Jeg tar ikke betalt for å besvare spørsmål eller se til at behandlingen kommer godt igang.

FB: Homeopathy with Answers & Questions, an open public forum

FB: Oyvind K Nilsen