Homeopati, også kalt Klassisk eller Hahnemannian homeopati, ble utviklet av Dr Samuel Christian Hahnemann ( 1755 – 1843 ) og brukes av flere hundre millioner mennesker verden over ved både akutte og ikke minst til behandling av kroniske sykdommer ved prinsippet ‘Likt helbreder likt‘, en presis og høyst individualisert behandling mot de aller fleste lidelser. Mens leger kan benytte forskjellige medisiner ved en diagnose blir pasienten under homeopatisk behandling til enhver tid bare hjulpet av ett eneste middel, det indikerte, det korrekte som fokuserer både på selve sykdommens patologi og samtidig på organismen som helhet. Dersom flere homeopatiske midler gis samtidig er det ikke lenger homeopati men misbruk av navnet av utilstrekkelig utdannede personer. Oftest er det ene tilstrekkelig ved akutte tilstander og fører til en umiddelbar reversering av tilstanden med rask bedring. Ved kroniske tilstander kan det korrekte middel, repetert i høyere potenser (dvs styrker) over tid kurere noen fullstendig mens andre vil trenge ett eller flere i korrekt rekkefølge og gitt på riktig tidspunkt for å fullføre behandlingen. Kroniske sykdommer anses oftest som livslange lidelser, noe en må leve med, hvor lindring av symptomer er alt som kan oppnås. Men mange behandles med mål om helbredelse ved homeopatisk behandling, men prognosen vil alltid være avhengig av tilstanden ved oppstart.

Under den første konsultasjonen gjennomgås utviklingen fra de første symptomer og progresjonen i detalj fram til den aktuelle tilstand inkludert andre tilsynelatende urelaterte symptomer for å kunne forstå utviklingen og det individuelle og komplekse immunapparats tilstand og reaksjonsmønster. Medisinske prøver og diagnoser gir informasjon om patologiske forandringer men har liten verdi ved seleksjon av middel. Sykdom behandles altså ved at det indikerte middel stimulerer og styrker hele organismen fokusert på de svekkede organer og områder. Alle andre midler gjør lite eller ingenting overhodet så alt avhenger av at det identifiseres og er grunnen til at første konsultasjonen vanligvis tar 1 til 1 1/2 time, mindre for barn og ved akutte tilstander. Behandlingen er høyst individualisert, ikke avhengighetsskapende og er uten skadelige bivirkninger men en relativt mild, kortvarig fysisk førsteforverring er vanlig. Dette er ingen bivirkning men tvert imot organismens første moblisering til dynamisk bekjempelse og reversering av tilstanden, oftest med rask bedring av eventuelle psykiske plager mens de fysiske vanligvis trenger noe mer tid før den blir betydelig.

De fleste, men ikke alle, får engangsinntak av midlet som starter en gradvis bedring og det blir viktig å holde noe kontakt underveis, spesielt den første tiden, også siden progresjonen er helt motsatt det vi er vant med ved vanlige medisiner noe som naturlig nok fører til at en har spørsmål. Men oftest lang går det lang tid mellom behov for oppfølging om pasienten ikke er avhengig av sterke konvensjonelle medisiner som krever en gradvis nedtrapping. Behandlingen kan ikke detaljstyres men etter at korrekt middel er gitt vil organismen selv styre framgang mellom de psykiske og fysiske symptomer og nivåer hvor de alvorligste symptomene først svekkes. Prognosen er avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad, hvor lenge den har vedvart, hvilken konvensjonell behandling som har vært benyttet og pasientens alder og vitalitet. Normalt trengs ingen spesielle forandringer i livsstil.

Utdannet ved

International Academy of Classical Homeopathy, Hellas, verdens ledende homeopatiske utdannelsesinstusjon med leger og studenter fra hele verden. En avansert og svært omfattende e-learning er også utviklet og benyttes blant annet av stadig flere medisinske universiteter verden over.

Prof George Vithoulkas, leder av IACH, er mottager av Den Alternative Nobelpris, The Right Livelihood Award, fra Riksdagen i Sverige for sitt arbeid for å fremme klassisk vitenskapelig homeopati og er forært ni æresdoktorater fra medisinske universiteter i tillegg til en rekke andre utmerkelser for sitt store arbeid for å fremme klassisk homeopatis behandling, den opprinnelige utviklet av Dr. Samuel C Hahnemann.

Skandinavisk Institutt for Klassisk Homeopati, Oslo

Encefalon, nå Bjørknes Høyskole, Oslo, tilsvarende medisin grunnfag.

Utdanning inkludert senere supervisjon for å bli en kvalifisert homeopat er meget lang og omfattende.

Medlem Norske Homeopaters Landsforbund

PRISER

Voksne kr 600

Senere oppfølging kr 350

Barn og ungdom under 20 år kr 500

Senere oppfølging kr 300

Akutt konsultasjon kr 450

Det er viktig å holde god kontakt den første tiden for å se til at behandlingen kommer godt i gang. Jeg tar ikke betalt for kortere kommunikasjon som oppfordres til siden den er så motsatt konvensjonelle medisinske tilnærminger med helt andre reaksjonsmønstre og progresjoner.

FB: Homeopathy with Answers & Questions, an open public forum

FB: Oyvind K Nilsen