Første konsultasjon

Vanligvis 1 til 1 1/2 timer;
voksne over 20 år kr 600
barn og ungdom under 20 år kr 500

Oppfølging

vanligvis ca 1/2 time;
voksne kr 350
barn og ungdom under 20 år kr 300

Jeg tar ikke betalt for kortere telefonsamtaler eller annen elektronisk kommunikasjon for å svare på spørsmål eller se til at behandlingen utvikler seg som den skal.