Første konsultasjon

Vanligvis 1 til 1 1/2 timer;
Voksne over 20 år. Inkluderer 2 mnd oppfølging.
kr 600
Barn og ungdom under 20 år. Inkluderer 2 mnd oppfølging.
kr 500

Oppfølging

Vanligvis ca 1/2 time;
Voksne kr 350
Barn og ungdom under 20 år kr 300

Jeg tar ikke betalt for kortere telefonsamtaler eller annen elektronisk kommunikasjon.