Homeopatisk behandling krever mer enn diagnose med oversikt over berørte organer. Andre symptomer og reaksjonsmønstre gir utfyllende og nødvendig informasjon og konsultasjonen vil bli brukt til å finne det kurative middel. Organismen utvikler ikke symptomer og sykdommer vilkårlig og tilfeldig men i samsvar med ens grunnleggende konstitusjon og det hele ses og vurderes som ett samlet uttrykk.

Første konsultasjon ved kronisk sykdom tar vanligvis mellom 1 til 2 timer, avhengig av pasientens historie, tilstand og alder. Iblant er det i etterkant behov for mer tid til studering av symptombildet for å sammenholde det med utprøvde midler før et kan gis. Senere konsultasjoner tar mye kortere tid hvor frekvensen tilpasses pasientens gradvise framgang men vanligvis med lengre mellomrom hvor korte telefonsamtaler iblant er tilstrekkelig.

Ved korrekt behandling vil nivået av helse gradvis heves mens andre symptomer og plager på alle organismens nivåer blir også borte eller sterkt reduserte slik at hele konstitusjonen er styrket mens grader av predisposisjoner er svekket og større velbefinnende og frihetsfølelse blir resultatet. Det er grunnen til at pasienter etter behandling ofte holder seg frisk i mange år uten tilbakefall.