Homeopatisk behandling krever mer enn medisinske tester, diagnose og oversikt over berørte organer. Utviklingen fra plagenes begynnelse sammen med andre tilsynelatende urelaterte symptomer og reaksjonsmønstre gir nødvendig informasjon om hvordan den enkeltes totale immunforsvar opererer for å kunne gi det presise middel tilstanden krever. Bare det ene middel vil være kurativt i den aktuelle tilstand, ingen andre vil ha en grunnleggende positiv innvirkning, derfor den lange første konsultasjonen. Organismen utvikler ikke symptomer og sykdommer vilkårlig og tilfeldig men i samsvar med ens grunnleggende konstitusjon, ofte utløst av påkjenninger hvor alt sees og vurderes som ett samlet uttrykk. Psykiske og fysiske tilstander behandles ikke separat men samtidig og med samme middel, som den helhet organismen unektelig er.

Første konsultasjon ved kronisk sykdom tar vanligvis mellom 1 til 1 1/2 timer, avhengig av pasientens historie, tilstand og alder. Iblant er det i etterkant behov for mer tid til studering av informasjonen for å sammenholde det med kjente, utprøvde midler før et kan gis. Senere konsultasjoner tar mye kortere tid hvor frekvensen tilpasses pasientens gradvise framgang men vanligvis med lange mellomrom men med litt telefonkontakt innimellom for å se til at behandlingen går som den skal.

Ved korrekt behandling vil hovedplagen reduseres og nivået av helse gradvis heves hvor også andre symptomer og plager på organismens tre nivåer blir også sterkt reduseres eller blir helt borte slik at hele organismener styrkes som en dynamisk helhet hvor grader av predisposisjoner er svekket og større velbefinnende og frihetsfølelse blir resultatet. Det er grunnen til at pasienter etter behandling ofte holder seg frisk i mange år uten tilbakefall.