Homeopatisk behandling krever mer enn patologiske funn, diagnose og oversikt over berørte organer. Utviklingen fra plagenes begynnelse sammen med andre symptomer og reaksjonsmønstre gir nødvendig informasjon og tiden brukes til å se det hele i sammenheng. Organismen utvikler ikke symptomer og sykdommer vilkårlig og tilfeldig men i samsvar med ens grunnleggende konstitusjon og eventuelle påkjenninger og det hele ses og vurderes som ett samlet uttrykk som må speiles i det kurative middel.

Første konsultasjon ved kronisk sykdom tar vanligvis mellom 1 til 1 1/2 timer, avhengig av pasientens historie, tilstand og alder. Iblant er det i etterkant behov for mer tid til studering av symptombildet for å sammenholde det med utprøvde midler før et kan gis. Senere konsultasjoner tar mye kortere tid hvor frekvensen tilpasses pasientens gradvise framgang men vanligvis med lengre mellomrom hvor iblant korte telefonsamtaler er tilstrekkelig.

Ved korrekt behandling vil nivået av helse gradvis heves mens andre symptomer og plager på alle organismens nivåer blir også borte eller sterkt reduserte slik at hele konstitusjonen er styrket mens grader av predisposisjoner er svekket og større velbefinnende og frihetsfølelse blir resultatet. Det er grunnen til at pasienter etter behandling ofte holder seg frisk i mange år uten tilbakefall.