Search

HELSEOSLO

Klassisk homeopati mot kroniske lidelser

Category

Vitenskapelige artikler

Rapport bestilt av sveitsiske myndigheter / Report ordered by Swiss authorities

swiss-report

Swiss report

At homeopatisk behandling har veldokumentert effekt er bekreftet av mange vitenskapelige studier av høy kvalitet, noe denne meget grundige Sveitsiske rapporten er et uomgjengelig og ugjendrivelig bevis for og som førte til at homeopati der ble inkludert i det offentlige helsevesen. Continue reading “Rapport bestilt av sveitsiske myndigheter / Report ordered by Swiss authorities”

Stor europeisk vitenskapelig studie av pasienter i homeopatisk behandling / Large European scientific study of patients in homeopathic treatment.

En stor og grundig vitenskapelig studie gjennomført i Tyskland og Sveits tar for seg effekten av homeopatisk behandling.

3709 pasienter med kroniske sykdommer, barn og voksne, behandlet med klassisk homeopati er fulgt over 8 år ved bruk av flere parametre inklusiv alvorlighetsgraden av hovedplage og både fysisk og mental livskvalitet.
Disse data viser konsistent bedring av pasientene som vedvarte gjennom hele observasjonsperioden. Bedringen var størst i yngre pasienter, kvinner, og dem med mer alvorlig sykdomstilstand som utgangspunkt.

Se studien på NATIONAL CENTER FOR HOMEOPATHY

A large and thorough research study carried out in Germany and Switzerland examines the effect of classical homeopathy.

3709 patients with chronic illnesses treated with classical homeopathy, children and adults, are followed over 8 years employing parameters including severity of main complaint and quality of life with regard to both physical and mental states.
These data consistently show substantial health improvements in
patients under homeopathic treatment, which persisted through the whole observation period. Improvements were more pronounced in younger patients, females, and those with greater disease severity at baseline.

Continue reading “Stor europeisk vitenskapelig studie av pasienter i homeopatisk behandling / Large European scientific study of patients in homeopathic treatment.”

Blog at WordPress.com.

Up ↑