swiss-report

Swiss report

At homeopatisk behandling har veldokumentert effekt er bekreftet av mange vitenskapelige studier av høy kvalitet, noe denne meget grundige Sveitsiske rapporten er et uomgjengelig og ugjendrivelig bevis for og som førte til at homeopati der ble inkludert i det offentlige helsevesen.

I følge WHO har Sveits nå steget til topps i rangeringen av verdens høyeste levealder noe som indikerer langsiktig og meget velfundert helsepolitikk.

The fact that homeopathic treatment is well documented is confirmed by many high quality scientific studies something this which this very thorough Swiss report is a undeniable and irrefutable proof to and there led to the inclusion of homeopathy into the Public Health Services.

Switzerland has since risen to the top in the WHOs ranking of life expectancy indicating a very well founded health policy focusing on the long term health of the population.

The 2006 HTA report on homeopathy was commissioned by the Federal Social Insurance Office (FSIO) within the context of an overall evaluation of Complementary and Alternative Medicines (CAMs). It was written by a team of German speaking academics and edited by G Bornhöft & F Matthiessen of Witten/Herdecke University in Germany. 

Interestingly, the HTA methodology, unlike meta-analyses and systematic reports such as the Cochrane Collaboration, does not just ask the question of effectiveness of a particular intervention, it also addresses the questions of effectiveness of a therapy in everyday use (i.e. real world effectiveness), how it is used, its safeThe 2006 HTA report on homeopathy was commissioned by the Federal Social Insurance Ofty and its cost-effectiveness.

This report, amounting to 300-plus pages, exhaustively reviews the scientific literature in homeopathy. It summarises 22 reviews, 20 of which show positive results for homeopathy. Four of these showed strong evidence that homeopathy, as a system of medicine, is efficacious. It also finds strong supporting evidence for the homeopathic treatment of allergies and upper-respiratory tract infections.

Shang et al comparative meta-analysis which appeared in the Lancet in 2005 and was heralded by the Lancet’s editor as “The end of homeopathy” was, according to Bornhöft & Matthiessen, commissioned by the FSIO as a part of this same assessment of CAMs. It was originally meant to investigate the quality of homeopathy trials compared to those of conventional medicine. In the HTA report the authors analyse the Shang et al 2005 study, stating that, “Although we cannot conclude from the previous remarks [about the Shang et al 2005 study] the opposite conclusion – that homeopathy is effective – we can say with certainty that the Shang et al 2005 study does not prove that homeopathy has no effect.” The report also presents the results of the quality assessment of homeopathy trials, concluding that “studies of homeopathy and phytotherapy were of better quality than comparable conventional medicine studies”.

The Bornhöft & Matthiessen HTA report ends with this statement: “In conclusion we have established that there is sufficient supporting evidence for the pre-clinical (experimental) as well as clinical effects of homeopathy, and that in absolute terms, as well as when compared to conventional therapies, it offers a safe and cost-effective treatment.”

With the publication of the English translation of the HTA report, we hope that the debate will finally move from the question, ‘Does homeopathy work?’ to the more pressing questions of ‘How does homeopathy work?’ and ‘What conditions can homeopathy treat effectively and cost-efficiently?’.

Homöopathie in der Krankenversorgung. Wirksamkeit, Nutzen, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.’
English Title announced as: ‘Homeopathy in Healthcare: Effectiveness, Appropriateness, Safety, Costs.’
by Gudrun Bornhöft and Peter F. Matthiessen (Editors)

Author: Alex Tournier, HRI Executive Director
Translation: Yves Zimmermann

Her er utdrag fra den sveitsiske Health Technology Assessment (HTA) rapport om Homeopati som ble publisert i Storbritannia den 30. november 2011.
I 2006 ble rapporten bestilt av Federal Social Insurance Office (FSIO)  for en samlet vurdering av komplementær og alternativ medisin (CAM). Den ble skrevet av et team av tyskspråklige akademikere og redigert av G Bornhöft & F Matthiessen av Witten / Herdecke Universitet i Tyskland.

HTA’s metodikk, i motsetning til meta-analyser og systematiske rapporter som Cochrane Collaboration, tar interessant nok for seg ikke bare spørsmålet om effekten av en bestemt intervensjon, den adresserer også spørsmål om effekten av en behandling i daglig bruk (dvs. praktisk nytte), hvordan den brukes, dens sikkerhet og kostnadseffektivitet.

Rapporten på over 300 sider, anmelder uttømmende vitenskapelig litteratur om homeopati. Den oppsummerer 22 anmeldelser, 20 av dem viser positive resultater for homeopati. Fire av disse viste sterke bevis for at homeopati, som medisinsk system, er effektivt.

Rapporten presenterer også resultatene av kvalitetsvurderingen av homeopatiske studier, konkluderte med at “studier av homeopati og plantevernprodukter var av bedre kvalitet enn tilsvarende konvensjonelle medisinske studier “.

Bornhöft & Matthiessen HTA sin rapport slutter med denne uttalelsen: “I konklusjonen har vi etablert at det er tilstrekkelig bevis for pre-klinisk (eksperimentelt) samt klinisk effekt av homeopati, og at det i absolutte termer, samt sammenlignet med konvensjonell terapi, tilbyr en sikker og kostnadseffektiv behandling. “

‘Homöopathie in der Krankenversorgung. Wirksamkeit, Nutzen, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit’.
Engelsk tittel annonsert som: “Homeopathy in Healthcare. Effektiveness, Appropriateness, Safety, Costs”

Gudrun Bornhöft og Peter F. Matthiessen (Editors)

Forfatter: Alex Tournier, HRI direktør
Oversettelse: Yves Zimmermann

Klikk på bildet for mer informasjon om utgivelsen

Anmeldelsen er fra Homeopathy Research Institute

Februar 2014:

OECD: Switzerland tops 34 nations for life expectancy at 82.8