Personer i alle aldre med de aller fleste fysiske og psykiske, akutte og ikke minst kroniske tilstander og sykdommer, behandles uten skadelige bivirkninger. Andre plager som måtte eksistere sammen med hovedplagen minskes eller blir borte i behandlingens forløp hvor organismen styrkes og heves til et høyere nivå av helse ved hjelp av det til enhver tid indikerte homeopatiske middel.
Continue reading “Hva behandles / What is treated (below)”