Personer i alle aldre med de aller fleste fysiske og psykiske, akutte og ikke minst kroniske tilstander og sykdommer, behandles uten skadelige bivirkninger. Ved hjelp av det korrekte, det indiserte middel stimuleres organismens totale immunrespons og en helbredende prosess initieres. Ingen andre middel vil ha nær tilsvarende virkning, alt er avhengig at midlet er korrekt valgt.

Andre plager som måtte eksistere sammen med hovedplagen minskes eller blir borte i behandlingens forløp hvor organismen styrkes og heves til et høyere nivå av helse. Iblant vil det bli behov for et, eller over tid mer enn et middel gitt på riktig tidspunkt og i riktig rekkefølge for å fullføre behandlingen som ved alvorlige tilstander kan ta lang tid avhengig av tilstanden ved oppstart, bruken av konvensjonell medisin og hvor lenge sykommen har vedvart. Men ved korrekt behandling oppleves oftest innen relativt kort tid en lettelse i sykdomstrykket og med noe bedring av almentilstanden.

Korrekt middel vil normalt føre til svært rask helbredelse av akutte tilstander og med mindre fare for tilbakefall enn ved konvensjonell behandling.  I situasjoner der to eller flere sykdommer er tilstede på samme tid, for eksempel  psoriasis og angst, vil i de fleste tilfeller begge gå mot bedring og helbredelse ved hjelp av det ene korrekte middel, mens en akutt sykdom vil kunne kreve et eget middel før den kroniske tilstand kan behandles. Dersom behandling av kronisk sykdom starter tidlig i forløpet kan en potensielt alvorlig utvikling unngås. Ved for eksempel langt framskredet leddgikt kan den kroniske betennelsen og mye av smertene etter hvert fjernes, men degenerasjonen av benbygningen kan naturligvis ikke reverseres. Selv ved langtkomne tilstander kan mye gjøres for lindring av symptomene med bedring av almentilstanden.

Homeopatisk behandling er en helhetlig form for medisin der alle pasientens symptomer ses samlet og med fokus på det svake område den aktuelle lidelse beskriver.

Prognosen er høyst individuell og avhenger av hvor lenge personen har vært syk, sykdommens karakter og gjennomgått medisinsk behandling. Helt grovt regnet tilsvarer en måneds behandling et års sykdom.

Les mer her på helseoslo.no om denne alternative behandlingens bakgrunn, se spesielt avsnittet ‘Reaksjoner og bedring’ (under ‘Hva behandles’) med informasjon om hva du som pasient kan forvente deg.

People in all ages, from infancy to old age, with most acute and chronic diseases and conditions are treated without risks of damageing side effects and with permanent cures as the aim. On the contrary, the general health is gradually lifted to a higher level where also other complaints are eased or totally removed.

The correct remedy will in most cases effect a rapid cure of acute conditions and with less inclination for a relapse than by conventional treatment. In situations where to or more diseases are present at the same time, like psoriasis and anxiety, in most cases both go will towards a cure by the correct remedy while an acute disease might demand a separate remedy before the chronic condition can be treated. If the treatment of a chronic disease starts early in its trajectory, a potential serious development might be averted. In serious conditions, like degenerative rheumatoid arthritis, the chronic inflammation and much of the pains may be removed but the degeneration of the bone structure will of course not be reversed. Even in such situations much can be achieved by amelioration of the symptoms and generally improved health conditions.

ADHD, allergies, anxieties, arthritis, asthma, behavioural problems, boils, conjunctivitis, constipation, cystitis, depressions, diarrhea, ear-inflamations, eczema, fibromyalgia, long standing grief or other conditions caused by traumatic experiences, hay fever, headaches, hypertension,  herpetic eruptions, hot-flashes, recurrent inflammatory conditions, leuckorrhea, menopausal symptoms, menstrual pains, metrorraghia, migraine, nosebleeds, mononucleosis, obesity, pain disorders, Parkinsons disease, parkinsonism, pimples, premenstrual syndrome, psoriasis, PTSD, sinusitis, sleeplessness, tonsillitis, throat inflammations, ulcerative colitis, urinary tract infections, involuntary urination, warts are some of the conditions that are treated. The treatments have, limited by the already developed pathological disintegration of tissue, a permanent cure as the aim.

The prognosis is vary greatly and depends on how long the person has been ill, the character of the condition and medical treatment received, but very roughly speaking one month of treatment corresponds to one year of disease.

Homeopathic treatment is A HOLISTIC MEDICINE where all symptoms of the persons are considered together yet with focus on the weakened area the actual disease describes.

Read more here on helseoslo.no under the page English of the background of this alternative treatment and what you as a patient might expect.