Klassisk homeopati mot kroniske og akutte plager og sykdommer

Homeopati har hatt, og har, stor anerkjennelse og utbredelse over store deler av verden i 200 år. Det er anslått at 500 millioner mennesker verden over benytter behandlingen som også brukes av veterinærer til behandling av dyr. I EU foreskriver mer enn 50 000 leger og andre behandlere innen offentlig helsevesen homeopatisk medisin til over 100 millioner mennesker årlig, den raskest voksende alternative behandling i EU, en ikke avhengighetsskapende behandling uten skadelige bivirkninger.

Siden gir informasjon om grunnlaget til og utøvelsen av klassisk homeopati, behandlingen i sin opprinnelige form, og hva du som pasient kan forvente. Det er en høyst individualisert behandling som presist tilpasses pasientens helhetlige tilstand.

I motsetning til konvensjonell oppfatning gir organismen ut tegn og symptomer ved et ordnet og, i de fleste tilfeller, komplett uttrykk i samsvar med ens konstitusjon ved både mindre plager så vel som ved alvorlige sykdomstilstander. De kan sees som EN HELHET og gir den nødvendige informasjon om hvordan starte homeopatisk behandling ved administrasjon av det ene, indikerte middel. Det gis ikke et nytt middel for ethvert nytt symptom, men den ene gis i gradvis stigende styrke inntil pasientens tilstand er betraktelig hevet eller kurert. Iblant vil der bli behov for et nytt middel for å fullføre behandlingen. Sykdom er fostret av underliggende predisposisjoner i tillegg til stressfulle og traume-skapende situasjoner eller hendelser og andre utløsende årsaker.

Mottakelighet og sykdom behandles samtidig, slik styrkes varig alle organismens nivåer. Det er årsaken til at pasienter som har gjennomgått behandling så ofte forteller om dens forebyggende potensiale ved at de ikke har hatt tilbakefall av sykdommen og at helsen siden har holdt seg god.

I motsetning til konvensjonell medisin er ikke målet å dempe symptomene men stimulere organismen til å overkomme den akutte eller kroniske tilstanden uansett på hvilke nivå hovedvekten ligger.

Mennesket er, som Henrik Ibsen sier;

“…ikke stykkevis og delt, men helt.”