Klassisk homeopati mot kroniske og akutte sykdomstilstander

Homeopati har hatt og har stor anerkjennelse og utbredelse over store deler av verden i over 200 år. Det er anslått at over 200 millioner mennesker verden over benytter jevnlig behandlingen som også brukes til behandling av dyr. I EU foreskriver mer enn 50 000 leger og andre behandlere innen offentlig helsevesen homeopatisk medisin til over 100 millioner mennesker årlig, den raskest voksende alternative behandling i EU, en ikke avhengighetsskapende behandling uten skadelige bivirkninger.

All sykdom behandles indirekte ved å stimulere organismen til selvhelbredelse med det presise middel, det indiserte middel, det korrekte middel; simillimum. All andre homeopatiske midler vil ha minimal eller ingen virkning.

Siden gir informasjon om grunnlaget til og utøvelsen av Klassisk Homeopati, også kalt Hahnemannian Homeopati, i sin opprinnelige form, og hva du som pasient kan forvente. Det er en høyst individualisert behandling som presist tilpasses pasientens hele, komplekse tilstand og hvor en eventuell diagnose bare gir en liten bit av dette bildet.

I motsetning til konvensjonell oppfatning gir organismen ut tegn og symptomer ved et ordnet og, i de fleste tilfeller, komplett uttrykk i samsvar med ens iboende, naturlige konstitusjon ved både mindre plager så vel som ved alvorlige sykdomstilstander. De kan sees som en helhet og gir den nødvendige informasjon om hvordan starte homeopatisk behandling ved administrasjon av det ene, indikerte middel. Det gis ikke et nytt middel for ethvert nytt symptom, men det ene gis i gradvis stigende styrke inntil pasientens tilstand er betraktelig hevet eller kurert. Iblant vil der bli behov for et nytt middel, iblant mer enn ett, i ordnet sekvens for å fullføre behandlingen. Sykdom er fostret av lang tids stress eller akutte fysiske eller psykiske traumer kombinert med underliggende predisposisjoner. Enhver pasient har over tid hatt sitt eget utviklingsmønster og gjennom konsultasjonen vil det gjennomgås i detalj.

Denne mottakelighet, denne sårbarhet behandles samtidig med den aktuelle tilstanden og alle organismens nivåer styrkes.  Det er grunnen til at pasienter som har gjennomgått behandling ofte forteller at de ikke har hatt tilbakefall og at helsen siden har holdt seg god. Behandlingen har også hatt en forebyggende virkning.

I motsetning til konvensjonell medisin er ikke målet kortsiktig å dempe symptomene men styrke og  stimulere organismen til å overkomme den akutte eller kroniske tilstanden uansett på hvilke nivå hovedvekten av patologien ligger.

Vi sier med Henrik Ibsen;

“…ikke stykkevis og delt, men helt.”