Search

HELSEOSLO

Klassisk homeopati mot kroniske lidelser

Category

Uncategorized

Noen svenske erfaringer med homeopati

https://m.facebook.com/groups/325648250957914/permalink/1726516317537760/?m_entstream_source=feed_mobile&anchor_reactions=true

NOEN KOMMENTARER TIL EN HELT NY MEDISINSK RAPPORT

Et svært illustrerende kasus som viser prosessen og potensialet for behandling med klassisk homeopati, en åpen rapport som det anbefales sterkt å lese. Det omhandler en kvinnelig lege med en meget alvorlig kronisk sykdom og også med andre alvorlige og mangeårige plager. Uten grundig utdannelse innen homeopati ville denne dramatiske, og for konvensjonell medisin fullstendig uoppnåelige kuren ikke kunne funnet sted, og pasienten ville under de beste omstendigheter bare oppnådd midlertidig og begrenset lindring. Til grunn for hele denne kurative prosessen er naturloven; Likt kurerer Likt som krever nøyaktig foreskrivning på ethvert tidspunkt og hvor utilbørlige intervensjoner må unngås siden de spesielt i tidlige faser lett kunne ha forårsaket tilbakefall og sterkt komplisert videreføringen. Dette tilfellet eksemplifiserer den svært individualiserte og eneste måten behandlingen kan praktiseres hvor organismen styrkes steg for steg mot restituert nivå av helse uten behov for noen type medisinering. Dessverre et praktisk talt uoppnåelig mål ved konvensjonell medisinsk behandling av kroniske tilstander og sykdommer.

FEBER

Generelt sett er ikke feber sett på med samme type bekymring og angst som ellers er vanlig og som er underbygget av konvensjonell medisin, men må vurderes i forhold til den enkelte pasients aktuelle tilstand. Høy feber er organismen primære og spontane respons for å overkomme den aktuelle sykdomstilstand, må sees i den sammenheng og er i de aller fleste tilfeller vellykket. Gjentatt bruk av febernedsettende medisiner har vist seg å skade det naturlige og uendelig komplekse immunapparatet. Hvis relativt høy feber utvikler seg under konstitusjonell behandling, om den må behandles eller kan gå sin gang uten intervensjon er avhengig av flere faktorer. Bare pasientens helhetlige tilstand og aktuelle symptomer er avgjørede for om og eventuelt hvilket middel som da skal benyttes. I hennes behandling oppstod også akutte symptomer med feber som ble behandlet ved å gi det til enhver til indikerte akutte middel som raskt løftet pasienten ut av den akutte fasen og et steg videre.

Ved behandlingen av alvorlige kroniske tilstander hvor pasienten ikke har hatt høy feber på svært lenge, er feber et tegn på at organismen nå er sterkere og slik effektivt i stand eliminere giftstoffer og gi en bedret generell cellefunksjon. Ethvert middel må gis som presis respons på den aktuelle tilstand. Slik ble hennes organisme gradvis, steg for steg styrket mens det komplekse settet av symptomer avtok og nivået av helse ble varig løftet til et høyere nivå med en helt annen livskvalitet og nye fremtidsutsikter.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09727531211046370?fbclid=IwAR0WWW-aln9aXk4gT_R707PFnOo8H5WV9lUfg1pN53MS7ab9hQh8BEfwxmU

Pasient med ADHD, søvnløshet, overvekt og psykoser behandlet med klassisk homeopati

Et barn med alvorlige autistiske symptomer behandlet med klassisk homeopati

Kortversjon

Homeopati, også kalt Klassisk eller Hahnemannian homeopati, ble utviklet av Dr Samuel Christian Hahnemann ( 1755 – 1843 ) og brukes av mange hundre millioner mennesker verden over til både akutte og ikke minst til behandling av kroniske sykdommer. Hans livslange studium av sykdom og helbredelse førte til utviklingen av prinsippet ‘Likt helbreder likt’ som en presis og høyst individualisert behandlingsform mot de aller fleste lidelser. Mens leger kan benytte forskjellige medisiner ved en diagnose blir pasienten under homeopatisk behandling bare hjulpet av ett eneste middel, det indikerte, det korrekte som fokuserer både på selve sykdommens patologi og samtidig på organismen som helhet. Oftest er det ene tilstrekkelig ved akutte tilstander og fører til en umiddelbar reversering av tilstanden med rask bedring. Alle andre midler vil gjøre lite eller ingenting overhodet. Ved kroniske tilstander kan det korrekte middel, repetert i høyere potenser (dvs styrker) over tid kurere noen fullstendig mens andre vil trenge ett eller flere i korrekt rekkefølge og gitt på riktig tidspunkt for å fullføre behandlingen.

Under den første konsultasjonen gjennomgås utviklingen fra de første symptomer og progresjonen fram til dagens tilstand i detalj inkludert også andre tilsynelatende urelaterte symptomer for å få innsikt i hele det individuelle og komplekse immunapparats tilstand og reaksjonsmønster hvor medisinske prøver og diagnoser bare er til liten hjelp. Sykdom behandles altså ved at det indikerte middel umiddelbart stimulerer og styrker hele organismen til bekjempelse av lidelsen.
Konsultasjonen tar vanligvis 1 til 1 1/2 time, mindre for barn og ved akutte tilstander. Behandlingen er høyst individualisert, ikke avhengighetsskapende og uten skadelige bivirkninger men en relativt mild, kortvarig fysisk førsteforverring er normalt. Det ikke en bivirkning men tvert imot organismens første moblisering til bekjempelse av tilstanden og oftest med rask bedring av psykiske plager.

Det er viktig å holde noe kontakt den første tiden for å se til at behandlingen kommer godt i gang og jeg tar ikke betalt for kortere utveksling av informasjon. Vanligvis trengs ingen spesielle forandringer i livsstil om de ikke er åpenbart skadelige. Senere, mens den gradvise bedringen fortsetter, går det oftest lang tid mellom behov for kontakt og totalt det er vanligvis bare behov for noen få kortere oppfølginger om ikke sykdommen er alvorlig og har en lang histore. Prognosen er avhengig av lidelsens alvorlighet, hvor lenge den har vedvart og hva slags konvensjonell behandling som har vært benyttet.

Utdannet ved

International Academy of Classical Homeopathy, Hellas, verdens ledende homeopatiske utdannelsesinstusjon med leger og studenter fra hele verden. En avansert og svært omfattende e-learning er også utviklet og benyttes blant annet av stadig flere medisinske universiteter verden over.

Prof George Vithoulkas, leder av IACH, er mottager av Den Alternative Nobelpris, The Right Livelihood Award, fra Riksdagen i Sverige for sitt arbeid for å fremme klassisk vitenskapelig homeopati og er forært ni æresdoktorater fra medisinske universiteter i tillegg til en rekke andre utmerkelser for sitt store arbeid for å fremme klassisk homeopatis behandling, den opprinnelige utviklet av Dr. Samuel Hahnemann.

Skandinavisk Institutt for Klassisk Homeopati, Oslo

Encefalon, nå Bjørknes Høyskole, Oslo, tilsvarende medisin grunnfag.

Utdanning inkludert senere supervisjon for å bli en kvalifisert homeopat er meget lang og omfattende.

Medlem Norske Homeopaters Landsforbund

PRISER

Voksne kr 600

Oppfølging kr 350

Barn og ungdom under 20 år kr 500

Oppfølging kr 300

Akutt konsultasjon kr 450

Jeg tar ikke betalt for å besvare spørsmål eller se til at behandlingen kommer godt igang.

FB: Homeopathy with Answers & Questions, an open public forum

FB: Oyvind K Nilsen

Featured post

Homeopati reddet Christer: ”Jag slapp amputera mina ben!”

https://klassiskahomeopater.se/homeopatin-raddade-christer-jag-slapp-amputera-mina-ben/

Smerter i ledd, akne og også humøret ble bedre med homeopati

Värk i leder, akne och humöret blev bättre med homeopati

Homeopati hjalp Tina avslutte sin medisinavhengighet

https://klassiskahomeopater.se/homeopati-hjalpte-tina-bryta-sitt-medberoende/

Klassisk homeopati er høyst individualisert, er ikke avhengighetsskapende og styrker organismen i en ellers uoppnåelig grad

.

”Professionell homeopati kan bota sådant som den vanliga sjukvården inte klarar”, säger den erfarne homeopaten Gunnar Jansson. ”Homeopati i händerna på en välutbildad homeopat är i många fall en överlägsen terapiform”, fortsätter Jansson, som nu återstartar sin skola.

https://newsvoice.se/2020/11/professionell-homeopati/…

Blog at WordPress.com.

Up ↑