“Helse er frihet fra smerte i den fysiske kropp, et resultatet av velvære; frihet fra lidenskaper på det emosjonelle nivå som leder til en dynamisk tilstand av klarhet og ro; og frihet fra egoisme på det mentale nivå og som et resultat total forening med Sannhet.
Det er åpenbart at en slik tilstand er et ideal og noe ingen helt kan oppnå; men definisjonen peker mot en ideell modell for helse som de forskjellige terapeutiske behandlinger bør strebe mot. Dess mer en pasient under behandling nærmer seg denne tilstanden, jo sunnere blir han; og dess lenger han beveger bort fra denne, jo mindre sunn blir han.”

                                     Prof. George Vithoulkas (1932- ), verdens ledende homeopat

Han ble forært The Right Livelihood Award, også kalt Den Alternative Nobelprisen for Helse av den Svenske Riksdagen i 1996.

Se generell nettside:
http://www.vithoulkas.com

og:
http://www.vithoulkas.com/en/contributions-of-gv/definition-of-health.html