International Academy of Classical Homeopathy, etablert i 1995 av Prof. George Vithoulkas (se YouTube), den ledende institusjon i homeopatisk utdannelse solid plassert i Hahnemanns tradisjon, beliggende på øya Alonnissos, Hellas hvor leger, homeopater og studenter fra hele verden kommer for å studere.
Et nyskapende e-learning med personlig veiledning er utviklet av IACH blant annet inkludert en stor mengde pasient-kasus behandlet over lengre tid. Et enestående program som setter en ny, høy standard for homeopatisk utdanning og som blant annet blir adoptert av stadig flere medisinske universitet rundt om i verden. Det gir det beste tilgjengelige kunnskapsgrunnlag for forberedning til og praktisering av faget.

Dr. Samuel Hahnemann; Organon the art of Healing, loven om helbredelse i 294 paragrafer oppdaget, utviklet og presist formulert av Hahnemann for over 200 år siden. Homeopatiens grunnlag, uforanderlig som naturens iboende lover alltid er.

James Tyler Kent, M.D.; Lectures on Homeopathic Philosophy, en klassisk tekst basert på Hahnemann’s ‘Organon’.

James Tyler Kent, M.D.; Lesser Writings. Over 100 år gamle observasjoner og erfaringer med uvurderlig informasjon om den praktiske utøvelsen av den homeopatiske legekunsten av sin tids mest eminente homeopat. Like relevant i dag som da de ble ført i pennen. I motsetning til konvensjonell medisin blir gamle erfaringer ikke utdatert men del av det kontinuerlig voksende byggverk av kunnskap om pasienter, midler, reaksjoner og helbredelser.

Prof. George Vithoulkas; The Science of Homeopathy, volum 1 og 2, inneholder den mest omfattende beskrivelse av homeopatiens kunnskap pr. i dag etter hans nå 60 års erfaring og etter å ha behandlet over 250 000 pasienter.  Hvordan helsen svekkes av kjemiske medisiner og andre påkjenninger, hvordan den kan heves ved korrekt homeopatisk behandling og med komplekse pasientkasus som eksempler. Et helt grunnleggende verk i et lett tilgjengelig språk for alle interessert i behandlingens individuelle praktisering og sosiale potensiale.

Prof. George Vithoulkas; Medicine for the New Millennium gir en grundig men lettlest introduksjon til homeopati.

Prof. George Vithoulkas; Materia Medica Viva, vol. 1-13. Midlene levende, grundig og nyansert beskrevet med differensieringer for å gjøre de lettere å skille fra hverandre i praksis, komplett med kurerte kasus. Den mest inspirerende lesning av Materia Medica.

Prof. George Vithoulkas og Erik van Woensel; Levels of Health, practical applications and cases. Et orginalt og grundig dokumentert tilskudd til medisin generelt og homeopati spesielt av Professor George Vithoulkas.