International Academy of Classical Homeopathy, grunnlagt og utviklet av Prof. George Vithoulkas (se FORNYELSEN), til den ledende institusjon i homeopatisk utdannelse solid plassert i Hahnemanns tradisjon, beliggende på øya Alonnissos, Hellas.
Det har avdelinger i store byer rundt i verden og med det mest omfattende og nyskapende e-learning program blant annet med en stor mengde pasient-kasus behandlet over lengre tid. Et enestående program både for praktiserende homeopater, leger og studenter som setter en høy standard for homeopatisk utdanning og som gir det beste tilgjengelige kunnskapsgrunnlag.

Samuel Hahnemann; Organon the art of Healing, loven om helbredelse i 294 paragrafer slik oppdaget og formulert av Hahnemann for 200 år siden. Homeopatiens grunnlag.

James Tyler Kent, M.D.; Lectures on Homeopathic Philosophy, en klassisk tekst bygget over Hahnemann’s ‘Organon’.

James Tyler Kent, M.D.; Lesser Writings. Over 100 år gamle observasjoner og erfaringer med uvurderlig informasjon om den praktiske utøvelsen av den homeopatiske legekunsten av sin tids mest eminente homeopat. Like relevant i dag som da de ble ført i pennen.

Prof. George Vithoulkas; The Science of Homeopathy, volum 1 og 2, inneholder den mest omfattende beskrivelse av homeopatiens kunnskap pr. i dag etter hans 50 års erfaring og etter å ha behandlet over 200.000 pasienter. I det nylig utgitte volum 2, skisserer Vithoulkas nivåer av helse, hvordan den svekkes av kjemiske medisiner og andre påkjenninger, hvordan den kan heves ved korrekt homeopatisk behandling og med komplekse pasientkasus som eksempler. Et helt grunnleggende verk for alle interessert i homeopati.

Prof. George Vithoulkas; Medicine for the New Millennium gir en grundig men lettlest introduksjon til homeopati.

Prof. George Vithoulkas; Materia Medica Viva, vol. 1-12. Midlene levende og nyansert beskrevet og med differensieringer for å gjøre de lettere å skille fra hverandre i praksis, komplett med kurerte kasus. Den mest inspirerende lesning av Materia Medica.