Search

HELSEOSLO

Klassisk homeopati mot kroniske lidelser

Kortversjon med priser

Homeopati, også kalt Klassisk eller Hahnemannian homeopati, ble utviklet av Dr Samuel Christian Hahnemann ( 1755 – 1843 ) og brukes av flere hundre millioner mennesker verden over ved både akutte og ikke minst til behandling av kroniske sykdommer ved prinsippet ‘Likt helbreder likt‘, en presis og høyst individualisert behandling mot de aller fleste lidelser. Mens leger kan benytte forskjellige medisiner ved en diagnose blir pasienten under homeopatisk behandling til enhver tid bare hjulpet av ett eneste middel, det indikerte, det korrekte som fokuserer både på selve sykdommens patologi og samtidig på organismen som helhet. Dersom flere homeopatiske midler gis samtidig er det ikke lenger homeopati men misbruk av navnet av utilstrekkelig utdannede personer. Oftest er det ene tilstrekkelig ved akutte tilstander og fører til en umiddelbar reversering av tilstanden med rask bedring. Ved kroniske tilstander kan det korrekte middel, repetert i høyere potenser (dvs styrker) over tid kurere noen fullstendig mens andre vil trenge ett eller flere i korrekt rekkefølge og gitt på riktig tidspunkt for å fullføre behandlingen. Kroniske sykdommer anses oftest som livslange lidelser, noe en må leve med, hvor lindring av symptomer er alt som kan oppnås. Men mange behandles med mål om helbredelse ved homeopatisk behandling, men prognosen vil alltid være avhengig av tilstanden ved oppstart.

Under den første konsultasjonen gjennomgås utviklingen fra de første symptomer og progresjonen i detalj fram til den aktuelle tilstand inkludert andre tilsynelatende urelaterte symptomer for å kunne forstå utviklingen og det individuelle og komplekse immunapparats tilstand og reaksjonsmønster. Medisinske prøver og diagnoser gir informasjon om patologiske forandringer men har liten verdi ved seleksjon av middel. Sykdom behandles altså ved at det indikerte middel stimulerer og styrker hele organismen fokusert på de svekkede organer og områder. Alle andre midler gjør lite eller ingenting overhodet så alt avhenger av at det identifiseres og er grunnen til at første konsultasjonen vanligvis tar 1 til 1 1/2 time, mindre for barn og ved akutte tilstander. Behandlingen er høyst individualisert, ikke avhengighetsskapende og er uten skadelige bivirkninger men en relativt mild, kortvarig fysisk førsteforverring er vanlig. Dette er ingen bivirkning men tvert imot organismens første moblisering til dynamisk bekjempelse og reversering av tilstanden, oftest med rask bedring av eventuelle psykiske plager mens de fysiske vanligvis trenger noe mer tid før den blir betydelig.

De fleste, men ikke alle, får engangsinntak av midlet som starter en gradvis bedring og det blir viktig å holde noe kontakt underveis, spesielt den første tiden, også siden progresjonen er helt motsatt det vi er vant med ved vanlige medisiner noe som naturlig nok fører til at en har spørsmål. Men oftest lang går det lang tid mellom behov for oppfølging om pasienten ikke er avhengig av sterke konvensjonelle medisiner som krever en gradvis nedtrapping. Behandlingen kan ikke detaljstyres men etter at korrekt middel er gitt vil organismen selv styre framgang mellom de psykiske og fysiske symptomer og nivåer hvor de alvorligste symptomene først svekkes. Prognosen er avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad, hvor lenge den har vedvart, hvilken konvensjonell behandling som har vært benyttet og pasientens alder og vitalitet. Normalt trengs ingen spesielle forandringer i livsstil.

Utdannet ved

International Academy of Classical Homeopathy, Hellas, verdens ledende homeopatiske utdannelsesinstusjon med leger og studenter fra hele verden. En avansert og svært omfattende e-learning er også utviklet og benyttes blant annet av stadig flere medisinske universiteter verden over.

Prof George Vithoulkas, leder av IACH, er mottager av Den Alternative Nobelpris, The Right Livelihood Award, fra Riksdagen i Sverige for sitt arbeid for å fremme klassisk vitenskapelig homeopati og er forært ni æresdoktorater fra medisinske universiteter i tillegg til en rekke andre utmerkelser for sitt store arbeid for å fremme klassisk homeopatis behandling, den opprinnelige utviklet av Dr. Samuel C Hahnemann.

Skandinavisk Institutt for Klassisk Homeopati, Oslo

Encefalon, nå Bjørknes Høyskole, Oslo, tilsvarende medisin grunnfag.

Utdanning inkludert senere supervisjon for å bli en kvalifisert homeopat er meget lang og omfattende.

Medlem Norske Homeopaters Landsforbund

PRISER

Voksne kr 600

Senere oppfølging kr 350

Barn og ungdom under 20 år kr 500

Senere oppfølging kr 300

Akutt konsultasjon kr 450

Det er viktig å holde god kontakt den første tiden for å se til at behandlingen kommer godt i gang. Jeg tar ikke betalt for kortere kommunikasjon som oppfordres til siden den er så motsatt konvensjonelle medisinske tilnærminger med helt andre reaksjonsmønstre og progresjoner.

FB: Homeopathy with Answers & Questions, an open public forum

FB: Oyvind K Nilsen

Featured post

Homeopatiens sterke posisjon i USA fra 1844

The American Institute for Homeopathy er USA’s eldste nasjonale organisasjon av leger og har siden 1844 vært stemmen til den homeopatiske medisinske profesjon i landet.

https://homeopathyusa.org/about-aih-2.html

Homeopatisk behandling for både mennesker og dyr

Noen svenske erfaringer med homeopati

https://m.facebook.com/groups/325648250957914/permalink/1726516317537760/?m_entstream_source=feed_mobile&anchor_reactions=true

Noen kommentarer til en ny medisinsk rapport

Et svært illustrerende kasus som viser prosessen og potensialet for behandling med klassisk homeopati, en åpen rapport som det anbefales sterkt å lese. Det omhandler en kvinnelig lege med en svært alvorlig kronisk sykdom og også med andre alvorlige og mangeårige plager. Uten grundig utdannelse innen homeopati ville denne dramatiske, og for konvensjonell medisin fullstendig uoppnåelige kuren ikke kunne funnet sted, og pasienten ville under de beste omstendigheter bare oppnådd midlertidig og begrenset lindring. Til grunn for hele denne kurative prosessen er naturloven; Likt kurerer Likt som krever nøyaktig foreskrivning på ethvert tidspunkt og hvor utilbørlige intervensjoner må unngås siden de spesielt i tidlige faser lett kunne ha forårsaket tilbakefall og sterkt komplisert videreføringen. Dette tilfellet eksemplifiserer den svært individualiserte og eneste måten behandlingen kan praktiseres hvor organismen styrkes steg for steg mot restituert nivå av helse uten behov for noen type medisinering. Dessverre et praktisk talt uoppnåelig mål ved konvensjonell medisinsk behandling av kroniske tilstander og sykdommer.

FEBER

Generelt sett er ikke feber sett på med samme type bekymring og angst som ellers er vanlig og som er underbygget av konvensjonell medisin, men må vurderes i forhold til den enkelte pasients aktuelle tilstand. Høy feber er organismen primære og spontane respons for å overkomme den aktuelle sykdomstilstand, må sees i den sammenheng og er i de aller fleste tilfeller vellykket. Gjentatt bruk av febernedsettende medisiner og antibiotika har vist seg å skade det naturlige og uendelig komplekse immunapparatet. Hvis relativt høy feber utvikler seg under konstitusjonell behandling, om den må behandles eller kan gå sin gang uten intervensjon er avhengig av flere faktorer. Bare pasientens helhetlige tilstand og aktuelle symptomer er avgjørede for om og eventuelt hvilket middel som da skal benyttes. I hennes behandling oppstod også akutte symptomer med feber som ble behandlet ved å gi det til enhver til indikerte akutte middel som raskt løftet pasienten ut av den akutte fasen og et steg videre.

Ved behandlingen av alvorlige kroniske tilstander hvor pasienten ikke har hatt høy feber på svært lenge, er feber et tegn på at organismen nå er sterkere og slik effektivt i stand eliminere giftstoffer og gi en bedret generell cellefunksjon. Ethvert middel må gis som presis respons på den aktuelle tilstand. Slik ble hennes organisme gradvis, steg for steg styrket mens det komplekse settet av symptomer avtok og nivået av helse ble varig løftet til et høyere nivå med en helt annen livskvalitet og nye fremtidsutsikter.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09727531211046370?fbclid=IwAR0WWW-aln9aXk4gT_R707PFnOo8H5WV9lUfg1pN53MS7ab9hQh8BEfwxmU

Pasient med ADHD, søvnløshet, overvekt og psykoser behandlet med klassisk homeopati

Et barn med alvorlige autistiske symptomer behandlet med klassisk homeopati

Homeopati reddet Christer: ”Jag slapp amputera mina ben!”

https://klassiskahomeopater.se/homeopatin-raddade-christer-jag-slapp-amputera-mina-ben/

Smerter i ledd, akne og også humøret ble bedre med homeopati

Värk i leder, akne och humöret blev bättre med homeopati

Blog at WordPress.com.

Up ↑