Search

HELSEOSLO

Klassisk homeopati mot kroniske sykdommer

EU finansierer stort homeopatisk vetrinær-prosjekt / EU funds large homeopathic veterinary research project

Det Europeiske Parlaments Landbrukskomite har bestemt seg for å finansiere et stort forskningsprosjekt på homeopatisk behandling av kveg, sau og svin med mål å finne et alternativ til antibiotika. ” Dette er et presserende offentlig helseanliggende,” fortalte assisterende Landbrukskomissionær pressen.

The European Parliament’s Agriculture Committee has recently agreed to fund a major research project on the homeopathic treatment of cattle, sheep and pigs. The funding was pledged in an effort to find an alternative to antibiotics.
“This is an urgent public health issue,” the principal Deputy Commissioner told the press… Continue reading “EU finansierer stort homeopatisk vetrinær-prosjekt / EU funds large homeopathic veterinary research project”

Tyskland: Leger med homeopatisk utdannelse / Germany: Medical doctors with homeopatic education

I Tyskland er tittelen Homeopatisk Lege beskyttet og tildeles av Den Medisinske Fagkomité etter et 3 års studium. Offisiell undervisning i homeopati gis av de Medisinske Fakulteter i Berlin, Düsseldorf, Hannover, Heidelberg og Freiburg.
32000 leger i Tyskland har spesialisert seg i homeopati og 75 % av tyskerne bruker regelmessig alternativ behandling.
Nittiåtte prosent av apotekene selger homeopatiske midler.

Continue reading “Tyskland: Leger med homeopatisk utdannelse / Germany: Medical doctors with homeopatic education”

Stor europeisk vitenskapelig studie av pasienter i homeopatisk behandling / Large European scientific study of patients in homeopathic treatment.

En stor og grundig vitenskapelig studie gjennomført i Tyskland og Sveits tar for seg effekten av homeopatisk behandling.

3709 pasienter med kroniske sykdommer, barn og voksne, behandlet med klassisk homeopati er fulgt over 8 år ved bruk av flere parametre inklusiv alvorlighetsgraden av hovedplage og både fysisk og mental livskvalitet.
Disse data viser konsistent bedring av pasientene som vedvarte gjennom hele observasjonsperioden. Bedringen var størst i yngre pasienter, kvinner, og dem med mer alvorlig sykdomstilstand som utgangspunkt.

Se studien på NATIONAL CENTER FOR HOMEOPATHY

A large and thorough research study carried out in Germany and Switzerland examines the effect of classical homeopathy.

3709 patients with chronic illnesses treated with classical homeopathy, children and adults, are followed over 8 years employing parameters including severity of main complaint and quality of life with regard to both physical and mental states.
These data consistently show substantial health improvements in
patients under homeopathic treatment, which persisted through the whole observation period. Improvements were more pronounced in younger patients, females, and those with greater disease severity at baseline.

Continue reading “Stor europeisk vitenskapelig studie av pasienter i homeopatisk behandling / Large European scientific study of patients in homeopathic treatment.”

Acclaimed BBC-documentary on homeopathy.

‘Medicine or Magic’

Prisbelønt dokumentar om homeopati av BBC med intervjuer av leger, pasienter, forskere, veterinærer og bønder.

En 30 minutters dokumentarfilm om homeopati fra BBC. Continue reading “Acclaimed BBC-documentary on homeopathy.”

Featured post

Autistisk barn behandlet av klassisk homeopat / Autistic child treated with homeopathy

Autistisk barn behandlet av klassisk homeopat

Autistic child treated by classical homeopath

Intervju med homeopat prof. George Vithoulkas

Intervju med prof. George Vithoulkas, verdens ledende homeopat, juni 2012, på International Academy of Classical Homeopathy, Alonnissos, Hellas.

Interview with Prof. George Vithoulkas, the worlds leading homeopath, in June 2012 at the International Academy of Classical Homeopathy, Alonnissos, Greece.

Hva behandles / What is treated (below)

Personer i alle aldre med de aller fleste fysiske og psykiske, akutte og ikke minst kroniske tilstander og sykdommer, behandles uten skadelige bivirkninger. Andre plager som måtte eksistere sammen med hovedplagen minskes eller blir borte i behandlingens forløp hvor organismen styrkes og heves til et høyere nivå av helse ved hjelp av det til enhver tid indikerte homeopatiske middel.
Continue reading “Hva behandles / What is treated (below)”

International Academy of Classical Homeopathy

International Academy of Classical Homeopathy

E-learning nå tilgjengelig

Lær behandling av kroniske og akutte sykdommer av verdens ledende utdanningsinstitusjon for homeopati, etablert av Prof. George Vithoulkas.

Enestående i kvalitet og innhold, blant annet med et stort antall pasientkasus med forskjellige kroniske sykdommer behandlet over tid av Prof. George Vithoulkas med forbløffende resultater. Han mottok Den Alternative Nobelpris for helse i 1996, forært av Den Svenske Riksdagen. Continue reading “International Academy of Classical Homeopathy”

Homeopati på stor melkekyr-besetning / Homeopathy on large live stock of diary cows

En engelsk bonde forteller om sine erfaringer ved behandling  av sin besetning av ca 300 melkekyr med homeopati i stedet for konvensjonell medisinsk behandling.

A  British farmer tells of his experiences with treating his live stock of diary cows, about 300 animals,  with homeopathy instead of conventional drugs.

Blog at WordPress.com.

Up ↑