Search

HELSEOSLO

Klassisk homeopati mot kroniske lidelser

Definisjon av helse. Rett tid for en utdypning / Definition of health, a most timely subject for elaboration.

Definition of Health, a most timely subject to elaborate. Definisjon av Helse, tid for utdypning.

Prof. George Vithoulkas, vår tids ledende homeopat / the preeminent homeopath of our time

Prof. George Vithoulkas med et overordnet perspektiv på helse og sykdom og hva dagens medisin har behov for for å tette gapet mellom forventninger og de faktiske resultater av konvensjonell behandling.

Han er mottager av Den Alternative Nobelpris for helse i 1996, forært av den svenske Riksdagen og senere æresproffessor ved flere medisinske universitet.

Continue reading “Prof. George Vithoulkas, vår tids ledende homeopat / the preeminent homeopath of our time”

Kardiolog som kun bruker homeopatisk medisin for sine pasienter / Cardiologist using only homeopathic medicine for her patients

Et 3 år gammelt barn med alvorlig autisme helbredet med kompetent homeopatisk behandling.

Check the entire article here:

 

Offentlig homeopati i Brasil / Public Homeopathy in Brazil

I Brasil har homeopati vært anerkjent som medisinsk fagområde av Det Nasjonale Medisinske Råd siden 1980, ble integrert i det nasjonale helsevesen i 1988 og er ikke lenger ansett som alternativ medisin. Siden 1991 må leger som vil praktisere homeopati gjennomgå 2300 timer undervisning for å få sin lisens.

I 1995 anerkjente Det Statlige Råd for Farmasi og standardiserte tittelen Spesialist i Homeopatisk Farmasi. Mer enn 15 000 leger har spesialisert seg i homeopati som er den 16. mest populære av 61 medisinske fagområder. Det er mer enn 200 homeopatiske veterinærer, 100 homeopatiske tannleger, 1300 homeopatiske farmasøyter og 6 homeopatiske laboratorier.I 2005 viste en undersøkelse blant legestudenter at 85% av dem var for å inkludere homeopati i det medisinske pensum (19% mente det burde være obligatorisk og 72% valgfritt).

Continue reading “Offentlig homeopati i Brasil / Public Homeopathy in Brazil”

EU finansierer stort homeopatisk vetrinær-prosjekt / EU funds large homeopathic veterinary research project

Det Europeiske Parlaments Landbrukskomite har bestemt seg for å finansiere et stort forskningsprosjekt på homeopatisk behandling av kveg, sau og svin med mål å finne et alternativ til antibiotika. ” Dette er et presserende offentlig helseanliggende,” fortalte assisterende Landbrukskomissionær pressen.

The European Parliament’s Agriculture Committee has recently agreed to fund a major research project on the homeopathic treatment of cattle, sheep and pigs. The funding was pledged in an effort to find an alternative to antibiotics.
“This is an urgent public health issue,” the principal Deputy Commissioner told the press… Continue reading “EU finansierer stort homeopatisk vetrinær-prosjekt / EU funds large homeopathic veterinary research project”

Tyskland: Leger med homeopatisk utdannelse / Germany: Medical doctors with homeopatic education

I Tyskland er tittelen Homeopatisk Lege beskyttet og tildeles av Den Medisinske Fagkomité etter et 3 års studium. Offisiell undervisning i homeopati gis av de Medisinske Fakulteter i Berlin, Düsseldorf, Hannover, Heidelberg og Freiburg.
32000 leger i Tyskland har spesialisert seg i homeopati og 75 % av tyskerne bruker regelmessig alternativ behandling.
Nittiåtte prosent av apotekene selger homeopatiske midler.

Continue reading “Tyskland: Leger med homeopatisk utdannelse / Germany: Medical doctors with homeopatic education”

Stor europeisk vitenskapelig studie av pasienter i homeopatisk behandling / Large European scientific study of patients in homeopathic treatment.

En stor og grundig vitenskapelig studie gjennomført i Tyskland og Sveits tar for seg effekten av homeopatisk behandling.

3709 pasienter med kroniske sykdommer, barn og voksne, behandlet med klassisk homeopati er fulgt over 8 år ved bruk av flere parametre inklusiv alvorlighetsgraden av hovedplage og både fysisk og mental livskvalitet.
Disse data viser konsistent bedring av pasientene som vedvarte gjennom hele observasjonsperioden. Bedringen var størst i yngre pasienter, kvinner, og dem med mer alvorlig sykdomstilstand som utgangspunkt.

Se studien på NATIONAL CENTER FOR HOMEOPATHY

A large and thorough research study carried out in Germany and Switzerland examines the effect of classical homeopathy.

3709 patients with chronic illnesses treated with classical homeopathy, children and adults, are followed over 8 years employing parameters including severity of main complaint and quality of life with regard to both physical and mental states.
These data consistently show substantial health improvements in
patients under homeopathic treatment, which persisted through the whole observation period. Improvements were more pronounced in younger patients, females, and those with greater disease severity at baseline.

Continue reading “Stor europeisk vitenskapelig studie av pasienter i homeopatisk behandling / Large European scientific study of patients in homeopathic treatment.”

Acclaimed BBC-documentary on homeopathy.

‘Medicine or Magic’

Prisbelønt dokumentar om homeopati av BBC med intervjuer av leger, pasienter, forskere, veterinærer og bønder.

En 30 minutters dokumentarfilm om homeopati fra BBC. Continue reading “Acclaimed BBC-documentary on homeopathy.”

Blog at WordPress.com.

Up ↑