Search

HELSEOSLO

Klassisk homeopati mot kroniske lidelser

Autistisk barn behandlet av klassisk homeopat / Autistic child treated with homeopathy

Autistisk barn behandlet av klassisk homeopat

Autistic child treated by classical homeopath

Intervju med homeopat prof. George Vithoulkas

Intervju med prof. George Vithoulkas, verdens ledende homeopat, juni 2012, på International Academy of Classical Homeopathy, Alonnissos, Hellas.

Interview with Prof. George Vithoulkas, the worlds leading homeopath, in June 2012 at the International Academy of Classical Homeopathy, Alonnissos, Greece.

Hva behandles / What is treated (below)

Personer i alle aldre med de aller fleste fysiske og psykiske, akutte og ikke minst kroniske tilstander og sykdommer, behandles uten skadelige bivirkninger. Ved hjelp av det korrekte, det indiserte middel stimuleres organismens totale immunrespons og en helbredende prosess initieres. Ingen andre middel vil ha nær tilsvarende virkning, alt er avhengig at midlet er korrekt valgt.

Andre plager som måtte eksistere sammen med hovedplagen minskes eller blir borte i behandlingens forløp hvor organismen styrkes og heves til et høyere nivå av helse. Iblant vil det bli behov for et, eller over tid mer enn et middel gitt på riktig tidspunkt og i riktig rekkefølge for å fullføre behandlingen som ved alvorlige tilstander kan ta lang tid avhengig av tilstanden ved oppstart, bruken av konvensjonell medisin og hvor lenge sykommen har vedvart. Men ved korrekt behandling oppleves oftest innen relativt kort tid en lettelse i sykdomstrykket og med noe bedring av almentilstanden.
Continue reading “Hva behandles / What is treated (below)”

International Academy of Classical Homeopathy

International Academy of Classical Homeopathy

er verdens ubestridt ledende utannelsesinstitusjon beliggende på øya Alonissos, Hellas. IACH  ble grunnlagt

E-learning nå tilgjengelig

Lær behandling av kroniske og akutte sykdommer av verdens ledende utdanningsinstitusjon for homeopati, etablert av Prof. George Vithoulkas.

Enestående i kvalitet og innhold, blant annet med et stort antall pasientkasus med forskjellige kroniske sykdommer behandlet over tid av Prof. George Vithoulkas med forbløffende resultater. Han mottok Den Alternative Nobelpris for helse i 1996, forært av Den Svenske Riksdagen. Continue reading “International Academy of Classical Homeopathy”

Homeopati på stor melkekyr-besetning / Homeopathy on large live stock of diary cows

En engelsk bonde forteller om sine erfaringer ved behandling  av sin besetning av ca 300 melkekyr med homeopati i stedet for konvensjonell medisinsk behandling.

A  British farmer tells of his experiences with treating his live stock of diary cows, about 300 animals,  with homeopathy instead of conventional drugs.

Blog at WordPress.com.

Up ↑