I Tyskland er tittelen Homeopatisk Lege beskyttet og tildeles av Den Medisinske Fagkomité etter et 3 års studium. Offisiell undervisning i homeopati gis av de Medisinske Fakulteter i Berlin, Düsseldorf, Hannover, Heidelberg og Freiburg.
32000 leger i Tyskland har spesialisert seg i homeopati og 75 % av tyskerne bruker regelmessig alternativ behandling.
Nittiåtte prosent av apotekene selger homeopatiske midler.

In Germany, the title “Homeopathic Physician” is legally protected. The Medical Chamber bestows this title after a three-year training program. Official courses in homeopathy are offered by the medical faculties of Berlin, Dusseldorf, Hannover, Heidelberg and Freiburg. 32,000 physicians in Germany, specialize in homeopathy and 75% of Germans regularly use complementary medicine. Ninety-eight percent of the pharmacies dispense homeopathic medicines.