Search

HELSEOSLO

Klassisk homeopati mot kroniske lidelser

Month

June 2013

Offentlig homeopati i Brasil / Public Homeopathy in Brazil

I Brasil har homeopati vært anerkjent som medisinsk fagområde av Det Nasjonale Medisinske Råd siden 1980, ble integrert i det nasjonale helsevesen i 1988 og er ikke lenger ansett som alternativ medisin. Siden 1991 må leger som vil praktisere homeopati gjennomgå 2300 timer undervisning for å få sin lisens.

I 1995 anerkjente Det Statlige Råd for Farmasi og standardiserte tittelen Spesialist i Homeopatisk Farmasi. Mer enn 15 000 leger har spesialisert seg i homeopati som er den 16. mest populære av 61 medisinske fagområder. Det er mer enn 200 homeopatiske veterinærer, 100 homeopatiske tannleger, 1300 homeopatiske farmasøyter og 6 homeopatiske laboratorier.I 2005 viste en undersøkelse blant legestudenter at 85% av dem var for å inkludere homeopati i det medisinske pensum (19% mente det burde være obligatorisk og 72% valgfritt).

Continue reading “Offentlig homeopati i Brasil / Public Homeopathy in Brazil”

EU finansierer stort homeopatisk vetrinær-prosjekt / EU funds large homeopathic veterinary research project

Det Europeiske Parlaments Landbrukskomite har bestemt seg for å finansiere et stort forskningsprosjekt på homeopatisk behandling av kveg, sau og svin med mål å finne et alternativ til antibiotika. ” Dette er et presserende offentlig helseanliggende,” fortalte assisterende Landbrukskomissionær pressen.

The European Parliament’s Agriculture Committee has recently agreed to fund a major research project on the homeopathic treatment of cattle, sheep and pigs. The funding was pledged in an effort to find an alternative to antibiotics.
“This is an urgent public health issue,” the principal Deputy Commissioner told the press… Continue reading “EU finansierer stort homeopatisk vetrinær-prosjekt / EU funds large homeopathic veterinary research project”

Blog at WordPress.com.

Up ↑