I Brasil har homeopati vært anerkjent som medisinsk fagområde av Det Nasjonale Medisinske Råd siden 1980, ble integrert i det nasjonale helsevesen i 1988 og er ikke lenger ansett som alternativ medisin. Siden 1991 må leger som vil praktisere homeopati gjennomgå 2300 timer undervisning for å få sin lisens.

I 1995 anerkjente Det Statlige Råd for Farmasi og standardiserte tittelen Spesialist i Homeopatisk Farmasi. Mer enn 15 000 leger har spesialisert seg i homeopati som er den 16. mest populære av 61 medisinske fagområder. Det er mer enn 200 homeopatiske veterinærer, 100 homeopatiske tannleger, 1300 homeopatiske farmasøyter og 6 homeopatiske laboratorier.I 2005 viste en undersøkelse blant legestudenter at 85% av dem var for å inkludere homeopati i det medisinske pensum (19% mente det burde være obligatorisk og 72% valgfritt).

In Brazil, homeopathy has been recognized as a medical speciality by the National Medical Council since 1980, was integrated in the national health care system in 1988 and is no longer viewed as alternative medicine. Since 1991, physicians, who want to practice homeopathy, must complete 2,300 hours of training in homeopathy prior to being licensed.In 1995, the Federal Council of Pharmacy recognized and standardized the title of Specialist in Homeopathic Pharmacy. There are more than 15,000 physicians specialized in homeopathy, making it the 16th most popular of the 61 medical specialties.

There are more than 200 homeopathic veterinarians, 100 homeopathic dentists, 1,300 homeopathic pharmacists, and six homeopathic laboratories.
In 2005, a survey conducted among medical students found out that 85% of them were of the opinion that homeopathy should be part of the medical school curriculum (19% think it should be mandatory and 72% optional).