Store deler av befolkningen i forskjellige europeiske land bruker homeopati som sin foretrukne behandlingsform og ca 22 prosent av EUs innbyggere bruker homeopatisk medisin. 60 prosent av alle skotske leger foreskriver homeopatiske medisiner til sine pasienter. 45000 leger i EU har tatt utdannelse i homeopati og mange flere leger praktiserer uten slik bakgrunn, men likevel har har utilstrekkelig utdannelse og manglende kvalifisert veiledning også blant dem, svekket behandlingsresultatene noe.

Dessuten har absurde ideer fått stor utbredelse. Eksempler er såkalte “drømme-utprøvninger” av midler og bruk av månelys som homeopatisk middel. Eller om du skriver et navn og en potens av et middel på en papirlapp, setter et glass vann over og så, ved et mirakel, er vannet potensert til navn og nummer skrevet på lappen. Slike ideer er fullstendig uten grunnlag i homeopatiens teori, har i korrumpert utøvelsen og alvorlig skadet homeopatiens omdømme.

Men i hovedsak gjennom Prof. George Vithoulkas ( 1932 – ), Hellas (se UTDANNELSE OG LITTERATUR), sitt virke har klassisk homeopati fått fornyet vitalitet og interesse.

Hans respekt for naturlovene for helbredelse oppdaget og formulert av Samuel Hahnemann (1755-1843), gjennom sin grundige kunnskap i Materia Medica sammen med den mest dyptgripende forståelse av menneskets natur, har gjennom fem årtier ført til helbredelser av en mengde forskjellige alvorlige tilstander der konvensjonell medisin feilet. Han er anerkjent og respektert verden over som vår tids ledende homeopat. Klassisk homeopati en et ekstremt komplekst fag, spesielt når vi vet at bare ett middel er korrekt og vil føre til framgang på et hvert steg i behandlingen. Slik blir grunnlaget for analysen avgjørende for valg av middel og med det, resultatet.

Hans innsikt og forståelse av de forskjellige midler har forenklet analysen og gitt bedre holdepunkter for utvelgelsen av det korrekte middel. Også ved å ta del i utviklingen av dataprogrammer som forenkler bruken av hans og andres kunnskap, nå også med E-learning, har han gjort arbeidet som utøvende homeopat enklere, behandlingsresultatene betydelig bedre og løftet homeopati fram som en behandling med et enormt potensiale for vår tid.

Han ledet i mange år et stort homeopatisk legesenter i Athen, Hellas, og i tillegg til forelesningsturneer og sine mange bøker har han skrevet en rekke artikler for større internasjonale publikasjoner. Han har arbeidet med representanter for EU for å heve standarden på utdannelsen og for igjen å gi homeopati sin naturlige og rettmessige plass ved universitetene, noe han er i ferd med å lykkes med.

Den Svenske Riksdagen forærte han
Den Alternative Nobelpris for Helse, kalt
The Right Livelihood Award i 1996 er senere tildelt
Æres-professorater flere medisinske universiteter.