Store deler av befolkningen i forskjellige europeiske land bruker homeopati som sin foretrukne behandlingsform og ca 22 prosent av EUs innbyggere bruker homeopatisk medisin. 60 prosent av alle skotske leger foreskriver homeopatiske medisiner til sine pasienter. 45000 leger i EU har tatt utdannelse i homeopati og mange flere leger praktiserer uten slik bakgrunn, men likevel har har utilstrekkelig utdannelse og manglende kvalifisert veiledning også blant dem, svekket behandlingsresultatene noe.

Dessuten har absurde ideer fått stor utbredelse. Eksempler er såkalte ‘drømme-utprøvninger’ av midler hvor en legger midlet under puten og neste dag forteller hva slags drømmer natten har gitt og som tas som et aspekt av dets egenskaper, og bruk av månelys som homeopatisk middel. Eller om et navn og en potens av et middel skrives på en papirlapp, setter et glass vann over og så, ved et mirakel, er vannet potensert til navn og nummer skrevet på lappen. Dessverre har slike ideer, fullstendig uten grunnlag i homeopatiens teori, forledet studenter, korrumpert utøvelsen og alvorlig skadet homeopatiens omdømme.

Men i hovedsak gjennom Prof. George Vithoulkas ( 1932 – ), Hellas (se UTDANNELSE OG LITTERATUR), sitt virke har klassisk homeopati fått fornyet vitalitet og interesse.

Hans respekt for naturlovene for helbredelse oppdaget og formulert av Samuel Hahnemann (1755-1843), gjennom sin grundige kunnskap i Materia Medica sammen med den mest dyptgripende forståelse av menneskets natur, har gjennom 60 år ført til helbredelser av en mengde forskjellige alvorlige tilstander der konvensjonell medisin feilet. Han er anerkjent og respektert verden over som vår tids ubestridt ledende homeopat. Klassisk homeopati en et ekstremt komplekst fag, spesielt når vi vet at bare ett middel er korrekt og vil føre til framgang på et hvert steg i behandlingen. Slik blir grunnlaget for analysen avgjørende for valg av middel og med det resultatet.

Hans innsikt og forståelse av de forskjellige midler har forenklet analysen og gitt bedre holdepunkter for utvelgelsen av det korrekte middel. Også ved å ta del i utviklingen av dataprogrammer som forenkler bruken av hans og andres kunnskap, nå også med E-learning, har han gjort arbeidet som utøvende homeopat enklere, behandlingsresultatene betydelig bedre og løftet homeopati fram som en behandling med et enormt potensiale for vår tid.

Han ledet i mange år et stort homeopatisk legesenter med 30 leger i Athen, Hellas, og i tillegg til forelesningsturneer og sine mange bøker har han skrevet en rekke artikler for større internasjonale publikasjoner. Han har arbeidet med representanter for EU for å heve standarden på utdannelsen for igjen å gi homeopati sin naturlige og rettmessige plass ved universitetene, noe som er iferd med å lykkes.

Den Svenske Riksdagen har forært han
Den Alternative Nobelpris, kalt
The Right Livelihood Award for sitt arbeid for å fremme vitenskapelig homeopati og han er tildelt
9 Æres-professorater fra medisinske universiteter i tillegg til en mengde andre betydningsfulle, offentlige utmerkelser. Han har også utgitt en rekke bøker inklusiv Materia Medica Viva i 13 bind. Se vithoulkas.com