Prof. George Vithoulkas med et overordnet perspektiv på helse og sykdom og hva dagens medisin har behov for for å tette gapet mellom forventninger og de faktiske resultater av konvensjonell behandling.

Han er mottager av Den Alternative Nobelpris for helse i 1996, forært av den svenske Riksdagen og senere æresproffessor ved flere medisinske universitet.

Prof. George Vithoulkas with an overarching perspective on health and disease and and what present day medicine needs to close the gap between expectations and actual results of conventional treatments.

He is the recipient of The Alternative Nobel Price for Health 1996 awarded by the Swedish Parliament and later also Honorary Professor at several medical universities.