En engelsk bonde forteller om sine erfaringer ved behandling  av sin besetning av ca 300 melkekyr med homeopati i stedet for konvensjonell medisinsk behandling.

A  British farmer tells of his experiences with treating his live stock of diary cows, about 300 animals,  with homeopathy instead of conventional drugs.