De fleste plager og sykdommer, kroniske, kronisk tilbakevendende eller akutte behandles ved stimulering av organismens selvhelbredende krefter med det indikerte, det korrekte homeopatiske middel. Alle andre midler har minimal eller ingen virkning overhodet. Medisinske tester eller diagnose alene er aldri tilstrekkelig, mye mer individualiserende informasjon er nødvendig for å kunne starte behandling. Den mest begrensende faktor er langvarig bruk av sterke konvensjonelle medisiner.

All sykdom helbredet uten bruk av medisiner har organismen selv kurert. Når konvensjonell medisin brukes trengs påfølgende rekonvalens ved hjelp av organismens komplekse immunrespons. Ved homeopatisk behandling stimuleres organismen direkte og umiddelbart og uten opphold til bekjempelse av tilstanden uansett hvor hovedvekten av symptomer er konsentrert. Et tilstand med hovedvekt på fysisk patologi vil ofte også ha innslag av psykiske symptomer og omvendt. Det ene kurative og korrekte middel må inkludere helheten av symptomer og kurerer samtidig alle tre nivåer: det mentale, det emosjonelle og det fysiske nivå. Det kan senere bli behov for ett eller iblant mer enn ett middel for å fullføre behandlingen.

Organismen utvikler ikke symptomer og sykdommer vilkårlig og tilfeldig, noe dagens medisinske perspektiv kan gi inntrykk av, men i samsvar med ens grunnleggende konstitusjon og disposisjon kombinert med belastninger over tid og det hele sees og vurderes som ett samlet uttrykk.

Mens noen nesten aldri blir syke er andre konstant plaget av sykdom, kronisk eller gjentatte tilbakevendende tilstander hvor organismens evne til selvhelbredelse er svekket. Korrekt homeopatisk behandling vil styrke hele organismen og spesielt de svekkede områder direkte og hvor eventuell bruk av konvensjonelle medisiner vil bli gradvis reduset i samarbeid med behandlende lege.