De fleste tilstander, kroniske eller akutte, behandles ved stimulering av organismens selvhelbredende krefter med det til enhver tid indikerte homeopatiske middel.

All sykdom helbredet uten bruk av medisiner har organismen kurert uten invaderende behandling. Også når konvensjonell medisin brukes er det ved hjelp til rekonvalens fra organismens komplekse immunrespons. Traumeskapte fysiske og psykiske tilstander helbredes ofte uten behandling og det går ikke et skarpt skille mellom organismens funksjonsnivåer. Et tilstand med hovedvekt på fysisk patologi vil ofte også ha innslag av psykiske symptomer og det korrekte middel må ha samme spesifikke vekting i sine kurative egenskaper, og tilsvarende for hovedsakig psykiske tilstander.

Organismen utvikler ikke symptomer og sykdommer vilkårlig og tilfeldig men i samsvar med ens grunnleggende konstitusjon kombinert med belastninger og det hele ses og vurderes som ett samlet uttrykk.

Mens noen nesten aldri blir syke er andre konstant plaget av sykdom og organismens evne til selvhelbredelse varierer veldig. Vår oppgave er å styrke disse egenskapene i den enkelte pasient uten å gå veien om konvensjonelle medisiner som har en mer invaderende virkemåte og, om brukt vil bli gradvis reduset i samarbeid med behandlende lege.